Krmení koi a jeseterů

Krmení v jezírku


Krmení jeseterů

Jeseter je všežravec. Přirozenou potravou jeseterů jsou vodní korýši, larvy hmyzu, červi. V jezírkách jesetery krmíme peletami, které by měly obsahovat 10 – 15 % tuku, obsah bílkovin by se měl pohybovat v rozmezí 40 – 45 %. Jesetery krmíme krmivem, které padá ke dnu, protože má ústa na spodní straně hlavy.

Krmení koi kaprů

Krmivo pro koi dělíme na dvě základní skupiny – přirozená a umělá. Do přírodních krmiv řadíme bentos a plankton. Bentos je zvíření dna ve vodě, do kterého patří larvy hmyzu, živočichové žijící na vodním dně (patentky, larvy pakomára). Plankton je zvíření vodního sloupce, veškeří živočichové žijící ve vodním sloupci. Dva základní ukazatelé u umělých krmiv jsou obsah tuku a obsah dusíkatých látek (bílkovin). Obsah tuku u krmiv, která se používá ve vegetačním období (teplota vody 15 – 25 °C) by se měl pohybovat mezi 4 – 12 %. Obsah bílkovin by se měl pohybovat v rozmezí 28 – 45 %. Okrasné koi krmíme vzahradním jezírku v průběhu celého vegetačního období. V letních měsících můžeme krmit koi několikrát denně, ale krmíme pouze v takovém množství, které jsou koi schopny zkonzumovat do 5 minut.